Tags
ที่รองแก้ว  ทิศทาง  ภาพจิ๊กซอ  ลอดช่อง  ดอกไม้  การใช้พลังงาน  เขียนแบบโครงสร้าง  มู่ลี่  การเย็บแขนเสื้อ  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  วงจรทวีแรงดัน  HTML  การหักเหแสง  บลูเบอร์รี่  ร้อยลูกปัด  เซลล์ไฟฟ้า  Master page  Tools and Equipment  สลัด  ม่าฮ้อ  ถั่ว  อักษรจีน  ทองจีบ  safe  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  งานดอกไม้  แนะนำตัวเอง  บันทึกบัญชี  พิซซ่ากระเป๋า  โปรแกรมประมวลผลคำ  เงินทุน  จากลา  งาดำ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  เยื่อไผ่  ที่ห้อยโทรศัพท์  machine tools  กระเป๋าเก่า  ช้าง  น้ำผึ้ง  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  ไวท์มอลล์  ประดิษฐ์  พุทธประวัติ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  Number  ขาไก่  การวางตัว  สับปะรด  ต้นทุนการผลิต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
thank