Tags
Linux  ต้มยำ  การสุ่มตัวอย่าง  เมล็ดทานตะวัน  หุ้นกู้  โรล  ชีส  วงจรไฟฟ้า  ช็อคโกแลต  SiteMap  ปักเดินเส้น  ปลาดุก  พลังงานในการไหล  พียูที  ส้ม  อักษรจีน  การมองเห็น  กระดาษทิชชู  feel  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  เครื่องประดับ  ปักแต่งยีน  แฟคทอเรียล  วงจรแม่เหล็ก  คุกกี้ฟักทอง  ทฤษฎีการวางซ้อน  เขียนแบบโครงหลังคา  เลขฐาน  เครื่องมือ  แต่งผม  ใบไม้  Pharmacy  ภาษาซี  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  flow chart  กระเป๋าเอนกประสงค์  ประเภทของการไหล  แม่เหล็ก  present  คุกกี้  กระโปรง  safety rules  email  เพ้นท์ผ้า  CSS  วงจรรักษาระดับแรงดัน  วงจรเรียงกระแส  พายไส้หวาน  หน่วยผลิตเพิ่ม  มอลเบอรี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อย และเช็ค

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินสดย่อย และเช็ค
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ (ต่อ) : 45.40 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,หุ้นกู้
 
thank