Tags
โวลต์มิเตอร์  การหมุนมอเตอร์  ทอด  หลอดฟลูออเรสเซนต์  กระเป๋าเอนกประสงค์  ที่ห้อยโทรศัพท์  หน่วยผลิตเพิ่ม  Dreamwaver   ดอกไม้  กระเป๋าผ้าฝ้าย  บัวลอย  แยมโรล  เสื้อคอกลม  unzip  Key  กล้วยหอม  ขนมปังเบียร์  อาหารไทย  ผูกผ้าแบบระย้า  Diode  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ขนมเหนียว  งานดอกไม้  ถังเก็บลมอัด  แนะนำตัวเอง  เครื่องมือ  แครอท  ทาร์ต  บัญชีบริษัท  ขาไก่  Log Server  ตัดผมชาย  present  สาบเสื้อ  ไดแอค  Specialist  Web Server  Greeting  ปักแต่งยีน  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ลูกพรุน  งานประดิษฐ์  การสุ่มตัวอย่าง  บริโอช  ขิง  ยาสมุนไพร  โกอินเตอร์  การบัดกรี  สมบัติของแสง  ความต้านทาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอนตั๋ว 2
 
 
 
thank