Tags
Pulse Generator  สมบัติของสาร  ผู้บริโภค  เครื่องดับเพลิง  มันเทศ  พระไตรปิฎก  Topology  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  ประดิษฐ์  ปลากระพง  Text Field  การตัดเสื้อ  โปรแกรมคำนวน  เสริมสวย  คำสั่ง Linux  ปักคัดเวิร์ค  ตัวต้านทาน  ไวท์ช็อคโกแลต  อิ่วก้วย  ปลาหมึก  table  อบายมุข  ขอบคุณ  analysis  Hello  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  คุกกี้ใหญ่  รองเท้า  ต่อเล็บ  ผัด  การเรียงสับเปลี่ยน  คอมพิวเตอร์กราฟิก  Script  พายผัก  มาเช่  วัตต์มิเตอร์  Mysql  ป้ายอวยพร  กระเป๋าจักสาน  ภาพปักปะ   อาหารเพื่อสุขภาพ  แบบแขนเสื้อ  ข้าวต้มเบญจรงค์  สาหร่าย  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ถักเปีย  หุ้นทุน  ตกแต่งโต๊ะ  ซอยผม  SiteMap  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การคำนวณหาดอกเบี้ยตั๋วเงิน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การคำนวณหาดอกเบี้ยตั๋วเงิน
 
 
การเลิกกิจการบริษัท จำกัด : 48.41 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,เลิกกิจการ
 
การจำหน่ายหุ้นกู้ : 45.38 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags :
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank