Tags
สารกึ่งตัวนำ  ข้าวเม่า  ต่อเล็บ  ทฤษฎีการวางซ้อน  Ability  ประวัติการทำงาน  ผัดกระเพรา  ดีเทอร์มิแนนท์  ที่รองแก้ว  การแลกเปลี่ยน  เงินสดย่อย  นโยบายพลังงาน  การหมุนมอเตอร์  PLC  ปลากระพง  ธาตุ  occupational accidents  safty  XML  fire  สินเชื่อ  สมการเชิงเส้น  ข้าวต้มมัด  แป้งจี่เผือก  array  ปีชวด  โปรแกรมประมวลผลคำ  ขนมเปี๊ยะ  ปีฉลู  การผลิต  จริยธรรมทางธุรกิจ  กลศาสตร์ของไหล  ปักปะ  กระโปรง  HTML  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  งาดำ  การแปลงเลขฐาน  ธุรกิจ  ตกแต่งเสื้อ  ขนม.อาหาร  เบเกอรี่  เนยถั่ว  พลังงาน  อุบัติเหตุจากการทำงาน   E-R Model  แต่งหน้า  มาเช่  เอกพจน์  ของว่าง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การคำนวณหาดอกเบี้ยตั๋วเงิน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การคำนวณหาดอกเบี้ยตั๋วเงิน
 
 
การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร : 45.34 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การเงิน,เช็ค
 
 
thank