Tags
flow chart  กระเป๋าถือ  วงจรตัดลูกคลื่น  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ขนมปังเบียร์  โกโก้  การเย็บแขนเสื้อ  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  Place  ประเภทของการไหล  ภาพปักปะ   Graphic  ปักเดินเส้น  TCP/IP  เอกพจน์  เปี๊ยะชาววัง  ไหมปัก  ไส้สัปปะรด  เมตริกซ์  ตัวเหนี่ยวนำ  เสริมสวย  วงจรแม่เหล็ก  โมเสก  ปักแต่งภาพ  ข้าวตู  สัญลักษณ์โลหะ  ภาวะโลกร้อน  Ask  ซอยผม  แจกัน  ปมฝรั่งเศส  จัดการขยะ  มะพร้าว  สัจนิรันดร์  ตุ๊กตา  การอ้างเหตุผล  สหกรณ์  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  ตัวเลข  ขนมถ้วย  หอยทอด  เครื่องมือ  พีชคณิตแบบบลูลีน  prohibition  คอมมิวเตชั่น  สารกึ่งตัวนำ  รักษ์น้ำ  กาแฟ  ปักตกแต่ง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 67 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
 
thank