Tags
ตั๋วเงิน  ขั้วแม่เหล็ก  ม้วนผม  ผ้ารองจาน  protect  ฟิวส์  ถั่วกวน  ผูกผ้าแบบดอก  การอนุญาต  กรอบรูป  Resume  ตัวบ่งปริมาณ  โปรแกรมคำนวน  ที่ห้อยโทรศัพท์  protection  คุกกี้สมุนไพร  ปลาดุกย่าง  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  กระเป๋าเอนกประสงค์  Normalization  ดับเพลิง  ความช่วยเหลือ  Toolbook  เลิกกิจการ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  โวลต์มิเตอร์  buring  บ๊ะจ่าง  ปกเสื้อ  จุดคุ้มทุน  ปีชวด  ผ้าเช็ดมือ  ทิชชู  ความดันในของไหล  การแสดงความเป็นเจ้าของ  เส้นหมี่  ตุ๊กตาหมี  ภาวะโลกร้อน  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  บัวลอย  เช็ค  เอสซีอาร์  การเย็บแขนเสื้อ  มอเตอร์ 1 เฟส  เค้กผลไม้  มอเตอร์  อาหารเพื่อสุขภาพ  ชอคโกแลต  CSS  รายได้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank