Tags
ถั่วกวน  เคลือบเรซิ่น  แนะนำตัวเอง  Open Source  จัดดอกไม้  มินต์  อาหารสุขภาพ  Firewall  ข้าว  งบกำไรขาดทุน  แกงเขียวหวาน  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  warning  ต่างหู  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ปักคัดเวิร์ค  บายศรี  Topology  ประวัติการทำงาน  เสื้อผ้า  ที่รองจาน  ถาด  ริบหุ้น  คุกกี้สมุนไพร  Diode  ประจุไฟฟ้า  มอลเบอรี่  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  พริกขิง  อัญชัน  ไส้โหงวยิ้ง  ทฤษฎีลมอัด  งานพับ  ทฤษฎีแสง  ปีกไก่  บริหารจิต  กลศาสตร์ของไหล  ฮ่องกง  หอยทอด  หน่วยผลิตเพิ่ม  การอนุญาต  วงจรทวีแรงดัน  โปรแกรมนำเสนอ  หมูแดง  ปลาเก๋า  ร้อยมาลัย  เงินฝาก  ขนม.อาหาร  เคลือบรูป  ฟิวส์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank