Tags
Key  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  เลิกกิจการ  อัญชัน  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  คอร์นเฟล็ก  ขนมปังไส้วีทเจิม  safety  ถั่วกวน  ซอยผม  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ซอง  ข้าวตู  ภาพจิ๊กซอ  working environment  ตุ๊กตาแมวน้ำ  กระเป๋าออกงาน  ทฤษฎีการวางซ้อน  อักษรจีน  สัญลักษณ์งานเชื่อม  งบ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  แบบฟอร์ม  เซลล์ไฟฟ้า  ลูกหม่อน  ปลาทอด  ขนมปังหน้าคุกกี้  การบัดกรี  singular  ที่ใส่ทิชชู  ท๊อฟฟี่เค้ก   ข้าวต้มเบญจรงค์  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ทองจีบ  สมการเชิงเส้น  ทรานซิสเตอร์  โยเกิร์ต  เจริญปัญญา  ตัดผมหญิง  พริกขิง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  วงจรพิมพ์  คอมพิวเตอร์กราฟิก  สุขภาพ  วงจรนิวเมติกส์  พีชคณิตแบบบลูลีน  Where  คอมมิวเตชั่น  การผลิต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank