Tags
กระโปรง  ปักแต่งภาพ  เชอรี่  บริโอช  Topology  ไก่  มัลติมิเตอร์  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  วงจรนิวเมติกส์  วงจรรักษาระดับแรงดัน  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ต่อเล็บ  ขนมปังม้วน  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  ค่าจ้าง  มินท์  อาหารไทย  เครื่องมือ  มอเตอร์ 3 เฟส  เสื้อผู้หญิง  หุ้นทุนบริษัท  Ask  ลายพัด  ผลิตผลร่วม  จับลอนผม  ปลา  หม้อแปลงไฟฟ้า  ไข่  แสง  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ลอดช่อง  ปักแต่งยีน  Visual Studio  กล่อง  Weather  พายไข่  ท๊อฟฟี่เค้ก   windows  protection  ตัวเชื่อมประพจน์   แกงเผ็ด  บายศรี  เขียนแบบโครงหลังคา  เต้าหู้  รูปแบบพลังงาน  ลำใย  เกล้าผม  แกงเขียวหวาน  ใบตอง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank