Tags
ลายปัก  คุกกี้  วาล์วควบคุมทิศทาง  ภาพดอกไม้  ตัดผมหญิง  การเลือกคู่  TCP/IP  present  ขมปังพิต้า  เนยถั่ว  แป้งจี่  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทูน่า  ชิฟฟอน  การมองเห็น  ดอกเบี้ย  ชอคชิพ  สัปปะรดกวน  โจ๊กงาดำ  ตัวเชื่อมประพจน์   สัญลักษณ์โลหะ  วางแผนรายจ่าย  พายคัสตาร์ด  เย็บเสื้อ  อากาศ  ไส้โหงวยิ้ง  หม้อแกง  ไอซี  ระบบปฏิบัติการ  สัญลักษณ์งานเชื่อม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ขนม  ไหว้พระจันทร์  กฎการนับ  เชอรี่  งบดุล  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ต้นกระเทียม  การสะท้อนแสง  ภาษาคอมพิวเตอร์  โอ๊ต  อาหารหวาน  PLC  งานประดิษฐ์  แสงภายในอาคาร  พานพุ่ม  พิซซ่ากระเป๋า  security  ขนมเหนียว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 10 Records
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.11 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 41.52 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank