Tags
อุปกรณ์ไฟฟ้า  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ซอยผม  array  ครองแครง  หน่วยผลิตสูญหาย  วัตต์มิเตอร์  แนะนำตัวเอง  extreme heat  event  การต้อนรับ  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  Specialist  เยื่อไผ่  ประกันภัย  Access  Offer  แบบฟอร์ม  แบบกางเกง  เหรียญกษาปณ์  ผู้บริโภค  Bakery  สินเชื่อ  Signal Generator  ต้นกระเทียม  ที่รองแก้ว  เกลียว  safe  การเย็บผ้า  งานปัก  หมวก  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  หัวไชเท้า  จริยธรรมทางธุรกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ  ขนมปังม้วน  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  มันเทศ  ขมปังพิต้า  อากาศ  บลูเบอรี่  งานกระดาษทิชชู  ริบหุ้น  สัมภาษณ์  ถั่ว  CSS  ปีขาล  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ค่าเงิน  งานศิลป์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 30 Records
การขยายคอเสื้อ : 46.20 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,ขยายคอเสื้อ
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
 
thank