Tags
น้ำสลัด  ลายพัด  วงจรฟิลเตอร์  วงจรอนุกรม  ซองโทรศัพท์  การหักเหแสง  analysis  Samba  ตั๋วแลกเงิน  ไอซี  Topology  สัญลักษณ์โลหะ  Road Signs  table  ผักโขม  การนับ  ตารางค่าความจริง  ประพจน์  ความน่าจะเป็น  กล้วย  ลอดช่อง  chart  เซต  ไก่  Introduce  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  คาปาซิเตอร์  ภาพดอกไม้  ครีมชีส  เอสซีเอส  กำลังงานในการไหล  กฎของพลังงาน  ปักเดินเส้น  การสุ่มตัวอย่าง  นวดหน้า  สาลี่  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  ปีเถาะ  แกง  HTML  กระเป๋าเอนกประสงค์  ตกแต่ง  ตัวบ่งปริมาณ  วงจรขยาย  ตุ๊กตาหมู  Hospitality  ขนมกล้วย  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ดอกไม้  ต้นทุนการผลิต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้า
 
 
ออสซิสโลสโคป 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
ทรานซิสเตอร์ : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : FET,ไดโอด,ทรานซิสเตอร์
 
thank