Tags
รองเท้าแตะ  ปักก้างปลา  วาดภาพ  ที่ไหน  การแปลงเลขฐาน  ผ้าเช็ดมือ  Place  security  ทองจีบ  วงจรแม่เหล็ก  กระเป๋าจ่ายตลาด   คุกกี้ไวท์มอลล์  ผู้บริโภค  ภาพปักปะ   กระดาษทิชชู  พลังงานในการไหล  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  บัวหิมะ  ทักทาย  ทอฟฟี่  กัดกระจก  นวดรักษาโรค  Database  นโยบายพลังงาน  ไหมปัก  matter  ไดโอด  สัจนิรันดร์  Signal Generator  กระเป๋าเสื้อ  Log Server  สัมภาษณ์  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  Safety Symbols  นึ่ง  แต่งผม  CASE Studio  OSI model  เต้าหู้ยี้  สปัน  รอตตี้บอย  สาลี่  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  วาล์วควบคุมทิศทาง  Time  เอสซีอาร์  บลูเบอรี่  ขั้วแม่เหล็ก  เขียนแบบ  อุปกรณ์ไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank