Tags
ปักตรึงผ้า  ปักปีกนกไขว้  ลูกชิ้น  งานผ้า  ลายปักไหมปัก  วาดเขียน  J-FET  ป้ายอวยพร  ตุ๊กตาหมี  บริหารความเสี่ยง  วงจรขยาย  ปลาจาระเม็ด  น้ำพริก  การวางตัว  occupational accidents  security  เซต  ขนมขิง  Service Station  เหรียญกษาปณ์  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ลายข้าวหลามตัด  แสง  กระเป๋าผ้าไหม  ความต้านทานไฟฟ้า  หัวไชเท้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  ปักผ้า  เขียนแบบแผ่นคลี่  วงจรเรียงกระแส  บริษัท  Catalog  หมู  Visual Studio  ฟังก์ชัน  จิ๊กซอ  ทองจีบ  ธนบัตร  Book  อาหารเจ  Button  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  สารชีวภาพ  งบกำไรขาดทุน  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ข้าวเม่า  safety  การนับ  สาบเสื้อ  เคลือบรูป  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank