Tags
กระดาษล้มลุก  วงจรเรียงกระแส  เซลล์ไฟฟ้า  ของว่าง  SSH  Mail Server  การออม  เป้  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  มอเตอร์ 1 เฟส  ปักผ้า  ภาษาบาลี  ความดันในของไหล  Dreamwaver   กะหรี่พัฟท์  ตารางธาตุ  พุทธสาวก  ย่าม  สัมพันธภาพ  กระต่าย  ข้าวต้มมัด  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  ช่อบูเก้  ซาลาเปาไส้หวาน  จรรยาบรรณ  นิวเมติกส์  กำเนิดศาสนา  ไหว้พระจันทร์  วางแผนรายจ่าย  Count  กล่องทิชชู  ลืมกลืน  ปลาช่อนทอด  ประชากร  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  มาเช่  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  เครื่องมือกล  วงจรพิมพ์  ทูโทน  ถั่วแดง  ไข่หงษ์  การต้อนรับ  จุดคุ้มทุน  สะเต๊ะ  windows  งบ  occupational accidents  ประกันภัย  ย้ายเกร็ด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 37 Records
ซองใส่กระดาษทิชชู : 40.55 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระดาษทิชชู,ซอง,ทิชชู,ประดิษฐ์
 
 
 
การประดิษฐ์ลวดลายลงบนจาน : 44.50 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานกระดาษทิชชู,ตกแต่งจาน
 
การทำมู่ลี่ด้วยกระดาษทิชชู 1 : 39.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานกระดาษทิชชู,มู่ลี่
 
thank