Tags
เฟรนว์โทส  SKYPE  จริยธรรมทางธุรกิจ  ระบบนิเวศ  คำสั่ง Linux  สัปปะรดกวน  งบ  พระไตรปิฎก  Ability  แขนเสื้อ  อุปกรณ์สำนักงาน  เคลือบรูป  แสง  ตัดผมชาย  Apache  Spreadsheet  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  Open Office  ซอสพริก  จัดการขยะ  การหมุนมอเตอร์  การบัญชี  การใช้ยา  บริหารความเสี่ยง  เผือก  SQL  อิ่วก้วย  วงจรเดลต้า  แป้งจี่เผือก  ผ้าเช็ดมือ  อาหารญี่ปุ่น  คุกกี้สมุนไพร  ทรัพยากรธรรมชาติ  กระเป๋าหิ้ว  แฟกทอเรียล  ผงกะหรี่  ลอดช่อง  แป้งจี่  ดีเทอร์มิแนนต์  ภาพปักปะ   องค์กรธุรกิจ  สิ่งเสพติด  CASE Studio  เพศสัมพันธ์  อาหาร  โวลต์มิเตอร์  protect  เพ้นท์เล็บ  การตัดเสื้อ  พียูที  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 16 Records
ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น : 49.26 นาที
ครูวรรณมาส สืบโถพงษ์
Tags : เพศสัมพันธ์
 
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน : 39.28 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : safety rules,safety system,working environment
 
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags :
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,รูปแบบพลังงาน
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
thank