Tags
ใบเตย  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  งานกระดาษ  ของที่ระลึก  แสง  ทิชชู  ปากหม้อ  ผูกผ้าแบบระย้า  ลายสับปะรด  จริยธรรมทางธุรกิจ  กล่องบรรจุภัณฑ์  เขียนแบบท่อ  คำสั่ง Linux  danger  OSI model  ธนบัตร  โรล  ปลากริม  รีเลย์  เขียนแบบโครงสร้าง  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ต้นทุนการผลิต  Web Server Control  การสูญเสียพลังงาน  อุบัติเหตุจากการทำงาน   อาหารญี่ปุ่น  zip  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  จุดคุ้มทุน  ตัดเสื้อ  คาวบอย  คุณภาพลมอัด  ซอยผม  วางแผนทางการเงิน  จิ๊กซอ  Specialist  Samba  ตัวแปร  เครื่อกลไฟฟ้า  Introduce  Season  พุทธประวัติ  จิ้นหม่าวู  ทฤษฎีลมอัด  แหล่งกำเนิดแสง  กระเป๋าจ่ายตลาด   ต่างหู  Hello  แรงลอยตัว  แป้ง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 45 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง : 46.58 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การตลาด,การผลิต,ธุรกิจ
 
เป้าหมายกับการบริหารจัดการ : 48.49 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank