Tags
หลอดคายประจุ  วงจรทวีแรงดัน  ความหนืด  กฎการสะท้อน  dangerous  ที่ติดตู้เย็น  มอเตอร์ 1 เฟส  ความรู้สึก  Help  กล่อง  ซิป  เปี๊ยะชาววัง  ผ้าเช็ดมือ  ระบบปฏิบัติการ  ประชากร  พายผัก  เครื่องกำเนิดความถี่   ปลา  มัลติมิเตอร์  Access  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ถั่วกวน  การหมุนมอเตอร์  Site Navigation  เผือก  พายไข่  ขนมคุกกี้  กลศาสตร์ของไหล  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ครีมชีส  เยื่อไผ่  เพ้นท์ผ้า  ภาษีอากร  หม้อแกง  คัสตาร์ด  select  อาชีพ  ใบตอง  ไส้ครีม  prohibition  ระบบนิเวศ  ปกสมุด  จับลอนผม  กฏความปลอดภัย  เงินสดย่อย  ชิฟฟอน  ฟิวส์  วงจรวีตสโตนบริดจ์  งานฝีมือ  กับข้าว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 45 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง : 46.58 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การตลาด,การผลิต,ธุรกิจ
 
เป้าหมายกับการบริหารจัดการ : 48.49 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank