Tags
เสื้อผู้ชาย  หมูทอด  ตัวแปร  อาหารเพื่อสุขภาพ  ที่ติดตู้เย็น  คุกกี้ใหญ่  ทักทาย  ปลา  นิวเมติกส์  งานศิลป์  ป้ายอวยพร  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ปีฉลู  โปรแกรม PCL  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  อัลมอลด์  แอมมิเตอร์  เครื่องมือ  โรล  ทรงตรง  ชิฟฟ่อน  หอยทอด  พัฟท์  แอปเปิ้ล  เคลือบรูป  สัปปะรดกวน  อาหารจีน  หน่วยผลิตเพิ่ม  บัญชีต้นทุน  นิติกรรรม  ข้าว  ผงกะหรี่  ขนมคุกกี้  แม่เหล็ก  อนุรักษ์พลังงาน  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  เบเกอรี่  การออม  พานพุ่ม  แสง  ทองม้วน  กระเป๋าหิ้ว  ฝากระปุกแก้ว  การไหลในช่องทางเปิด  จับลอนผม  พลังงานไฟฟ้า  ลูกชุบ  เพ้นท์ผ้า  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  กับข้าว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 45 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
บริหารการผลิตเพื่อประสิทธิภาพสูง : 46.58 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การตลาด,การผลิต,ธุรกิจ
 
เป้าหมายกับการบริหารจัดการ : 48.49 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
thank