Tags
ผัด  หุ้นส่วน  ออสซิลโลสโคป  แซนวิช  เสื้อฮาวาย  ภาพจิ๊กซอ  ผ้าปูโต๊ะ  ปักปะ  มารยาทชาวพุทธ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ตัวเชื่อมประพจน์   smart art  ผู้ประกอบการ  ไวท์มอล์  แอบเปิ้ล  Tools and Equipment  หมู  คอมพลีเมนต์  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ที่ไหน  อุณหภูมิสี  สัญลักษณ์โลหะ  อุปกรณ์ควบคุม  กฎของพลังงาน  File Server  เครื่องประดับ  Information  สมการเชิงเส้น  Bakery  ฟังก์ชั่น  วุ้น  กำลังไฟฟ้า   การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  เครื่องมือ  เลซี่ - เดซี่  เขียนแบบโครงสร้าง  เส้นหมี่  Master page  การหมุนมอเตอร์  อบายมุข  อนุรักษ์พลังงาน  Validation Server Control  ถังเก็บลมอัด  มันเทศ  งาดำ  ขยายคอเสื้อ  ชานม  ดอกไม้  present  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank