Tags
ลอดช่อง  Site Navigation  การเย็บผ้า  SMEs  ข้อมูล  การต้อนรับ  Direction  ทรานซิสเตอร์  Hospitality  แกงเผ็ด  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  แบบฟอร์ม  forms  อาหารจีน  ปักก้างปลา  ฐานข้อมูล  งบประมาณ  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  กระเป๋าผ้า  ทูน่า  ช็อคโกแลต  บายศรี  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  สิ่งเสพติด  โครงงานวิทยาศาสตร์  E-R Model  workplace  Firewall  ขมปังพิต้า  แต่งผม  carelessness  บลูเบอร์รี่  ดีเทอร์มิแนนต์  ปักแต่งยีน  แฟกทอเรียล  HTML  ระบบการให้แสง  chart  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  Action  การออมเงิน  ดอกเบี้ย  แรงดันไฟฟ้า  การตัดเสื้อ  ไส้สัปปะรด  ต้นไม้  เต้าหู้  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ไข่เต่า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank