Tags
ภาพปะติด  ตรรกศาสตร์  เล็บมือนาง  สารกึ่งตัวนำ  การแจกแจงแบบปกติ  acrobat  การเลือกคู่  XML  ขิง  การเลือกผ้า  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ไข่  ความสว่าง  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  เกลียว  ทำลอนผม  วงจรขยาย  ปีเถาะ  Web Server Control  โมจิ  ปักแต่งภาพ  C  เพศสัมพันธ์  ที่ใส่ดินสอ  นวดแผนไทย  กะเพรา  ราดหน้า  สตรอเบอรี่  บัวหิมะ  ปลากระพง  extreme heat  วงจรเรียงกระแส  เครื่องอัดลม  พายไส้หวาน  อาหารไทย  Dreamwaver   OSI model  Open Office  พายคัสตาร์ด  สัปปะรดกวน  ตุ๊กตากระต่าย  พระไตรปิฎก  งานดอกไม้  แมวน้ำ  อันตรายจากไฟฟ้า  แรงดันแม่เหล็ก  กำลังไฟฟ้า   forms  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 3 Records
ประดิษฐ์ด้วยกระดาษสา : 45.25 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : กระดาษสา,การ์ดอวยพร,ประดิษฐ์
 
ป้ายอวยพร : 36.1 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ป้ายอวยพร
 
ปักการ์ดอวยพร : 34.50 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : การ์ดอวยพร,งานปัก
 
thank