Tags
SMEs  มู่ลี่  ซอง  ภาพสัตว์  TEST Main  แกงจืด  ขนม  Information  คอมพลีเมนต์  ฝากระปุกแก้ว  array  กระโปรง  ลายสับปะรด  ผัดกระเพรา  ฐานข้อมูล  โมเสก  โปรแกรมประมวลผลคำ  น้ำพริกเผา  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  หอยแมลงภู่  คำสั่ง Linux  จับลอนผม  เมเบิล  traffic  การนับ  รอตตี้บอย  บริหารความเสี่ยง  ลายปัก  ผมทรงฟาร่า  Ask  วางแผนทางการเงิน  การสูญเสียพลังงาน  ต้นไม้  occupational accidents  ทักทาย  เครื่อกลไฟฟ้า  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เมี่ยง  เงินฝาก  demange  Open Office  การวางตัว  ความต้านทานไฟฟ้า  กำลังงานในการไหล  ข้าวเหนียว  นวดรักษาโรค  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  อาหารคาว  ไหมปัก  รูปมะเฟือง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ขนมโสมนัส

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ขนมโสมนัส
 
 

วิดีทัศน์

เอกสาร/คู่มือ

แนะนำ/ติชม

คุกกี้ชอคโกแลตชิพ : 44.57 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,คุกกี้,ช็อคโกแลต,ชิพ,อาหาร
 
ขนมลืมกลืน : 42.22 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมไทย,ลืมกลืน,อาหาร,อาหารว่าง
 
ขนมดอกอัญชัน : 41.55 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมไทย,อัญชัน,อาหาร,อาหารว่าง
 
thank