Tags
แมวน้ำ  เค้ก  ชาลอท  พะแนง  เปี๊ยะ  ตัดเสื้อ  ตกแต่งเสื้อ  ทฤษฎีแสง  คุณภาพลมอัด  ลูกหม่อน  แม่เหล็ก  ปอเปี๊ยะ  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ซอยผม  แบบทดสอบ  ไส้ครีม  ฐานข้อมูล  ปลา  การเรียงสับเปลี่ยน  พายไข่  เครื่องวัดไฟฟ้า  มินต์  ภาษาบาลี  mail merge  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  Hello  ประเมินผลธุรกิจ  สมบัติของสาร  เงินทุน  สัญลักษณ์งานท่อ  การหักเหแสง  ยำสาหร่าย  รังดุม  ขนมอบ  ขั้วแม่เหล็ก  extreme heat  ภาพปะติด  SQL  เคลือบรูป  พุทธธรรม  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ชุดบริการลมอัด  โปรแกรมประมวลผลคำ  Linux  ข้าวสาลี  มอเตอร์ไฟฟ้า  สิ่งเสพติด  มะพร้าวเผา  Direction  เครื่องมือและอุปกรณ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หลอดดิจชาร์ด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หลอดดิจชาร์ด
 
 
การส่องสว่าง : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การส่องสว่าง,ความสว่าง,ทฤษฎีแสง
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
thank