Tags
งบกำไรขาดทุน  กลศาสตร์ของไหล  Linux  โมเมนตัมในของไหล  คุณภาพลมอัด  table  พาน  HTML TAG  ความน่าจะเป็น  อาหารผัด  บริหารความเสี่ยง  ขัดหน้า  การมองเห็น  วงจรตัดลูกคลื่น  ปักเดินเส้น  การ์ดอวยพร  โมเสก  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  การเย็บผ้า  ทองจีบ  ของเล่น  จัดดอกไม้  วางแผนทางการเงิน  เขียนแบบโครงสร้าง  ยำ  feel  Safety Colours  ASP.NET  อากาศ  พิซซ่ากระเป๋า  สะเต๊ะ  หลอดฟลูออเรสเซนต์  โปรแกรมนำเสนอ  กระเป๋าออกงาน  ผ้ารองจาน  นวดหน้า  present  Service Station  ไบแอสทรานซิสเตอร์  การแปลงเลขฐาน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ชุดบริการลมอัด  ทิชชู  ภาพสัตว์  ลอดช่อง  แจกัน  แม่เหล็ก  ปลากริม  บริหารจิต  จัดการขยะ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้า
 
 
 
หน่วยค่าความต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ความต้านทาน,โอห์ม
 
thank