Tags
safty  ปลาดุกย่าง  มัน  ทรายอัด  วงจรฟิลเตอร์  ความเร็วแสง  ตุ๊กตากระต่าย  นโยบายพลังงาน  การใช้ยา  ตัดผมชาย  สายดิน  ลูกพรุน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ตัวเหนี่ยวนำ  หัวต่อพีเอ็น  โปรแกรมประมวลผลคำ  เบเกอรี่  ที่ติดตู้เย็น  Web Server  พัฟ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  โอ๊ต  ภาพดอกไม้  ของเล่น  งบกำไรขาดทุน  โปรแกรมนำเสนอ  เขียนแบบโครงสร้าง  ทอดมัน  ปอเปี๊ยะสด  ปักแต่งยีน  วงจรอนุกรม  งานเพ้นท์  งานกระดาษ  วิถึไทยพอเพียง  สนามแม่เหล็ก  ธุรกิจ  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ปักเดินเส้น  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  เส้นหมี่  แกงจืด  กุ้งย่าง  ชาเขียว  ประเมินผลธุรกิจ  เขียนแบบท่อ  ธนบัตร  วานิลา  ดอกเบี้ย  ไบแอสทรานซิสเตอร์  เมี่ยง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิกฤตการณ์พลังงาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วิกฤตการณ์พลังงาน
 
 
ภูมิคุ้มกันชีวิต : 49.41 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,เอกลักษณ์ไทย
 
การใช้ยา : 35.2 นาที
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง
Tags : การใช้ยา,ยาสมุนไพร
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
สิ่งเสพติด : 44.32 นาที
ครูพงศ์เดช ยอดพยุง
Tags : สิ่งเสพติด
 
ตามรอยพ่อหลวง : 47.55 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
thank