Tags
ปลาดุกฟู  เงินฝาก  webmail  โอ๊ต  คัพเค้ก  compress  รองเท้า  อากาศ  คุณภาพลมอัด  จรรยาบรรณ  Visual Studio  ระบบปฏิบัติการ  กล่องทิชชู  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ลายสับปะรด  ภาษาบาลี  เมตริกซ์  ตกแต่งเสื้อ  ไบแอสทรานซิสเตอร์  กระโปรง  zip  ขนมปังเบียร์  ถ้วยฟู  ภาพทิวทัศน์  ประเมินผลธุรกิจ  Bakery  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ภาชนะดินเผา  มอลเบอรี่  หัวต่อพีเอ็น  array  ข้าวเหนียว  คุกกี้ไวท์มอลล์  ไดร์ผม  การแจกแจงแบบปกติ  บัวลอย  ตัวเชื่อมประพจน์   โครงงานวิทยาศาสตร์  ข้าวเม่า  การตลาด  งานปะติด  เอกสารธุรกิจ  เขียนแบบแผ่นคลี่  ผ้าหุ้มขวดน้ำ  ตัวบ่งปริมาณ  พับริบบิ้น  Leave  FTP  ปากหม้อ  พายคัสตาร์ด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน 1
 
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank