Tags
Master page  สารชีวภาพ  Catalog  งานประดิษฐ์  องค์กรธุรกิจ  brownie  บัวหิมะ  มะพร้าวเผา  present  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  หอยทอด  เครื่อกลไฟฟ้า  Form  เส้นหมี่  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  เผือก  ที่ไหน  ประกอบธุรกิจ  หม้อแปลงไฟฟ้า  ปีกไก่  Normalization  ลายสับปะรด  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ตกแต่งโต๊ะ  ถักเปีย  วัตต์มิเตอร์  สาคู  ถั่วกวน  chart  if-else  เศรษฐกิจ  วางแผนรายจ่าย  กระดาษทิชชู  ขนมไทย  ประเภทของการไหล  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  Dreamwaver   เครื่องวัดไฟฟ้า  ปลาช่อน  มะพร้าว  การเย็บผ้า  ผ้ารองจาน  พานพุ่ม  ประจุไฟฟ้า  ลายข้าวหลามตัด  พวงกุญแจ  หุ้นส่วน  โอห์ม  ตารางธาตุ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 2
 
 
ผลิตผลร่วม 2 : 43.44 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank