Tags
พฤติกรรมทางเพศ  น้ำพริกเผา  กฎความปลอดภัย  ซาลาเปาไม่มีไส้  เมตริกซ์เอกลักษณ์  มัลติมิเตอร์  ปักตกแต่ง  ไส้โหงวยิ้ง  ม้วนผม  วงจรแม่เหล็ก  โมบาย  สลัด  ขนมหวาน  การแลกเปลี่ยน  ขนมเปี๊ยะ  พล่า  เล็บมือนาง  ปากหม้อ  cake  บาบีคิว   กำลังงานในการไหล  เปี๊ยะ  วงจรขนาน  ปลา  คอมมิวเตชั่น  Proxy  รองเท้า  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ตุ๊กตากระต่าย  โปรแกรมประมวลผลคำ  J-FET  ภาษาบาลี  วิถึไทยพอเพียง  กล้วยหอม  ปักตรึงผ้า  ขยายคอเสื้อ  ที่จับตู้เย็น  เครื่องมือและอุปกรณ์  การจัดการ  กุ้ง  กำเนิดศาสนา  security  ปลาดุก  เมล็ดทานตะวัน  ปีชวด  กฏความปลอดภัย  มินต์  อาหารสุขภาพ  เขียนแบบโครงหลังคา  ทองม้วน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1
 
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 1 : 41.5 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
thank