Tags
Weather  การสุ่มตัวอย่าง  Place  ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  อุณหภูมิสี  มาเช่  บริหารความเสี่ยง  วงจรรักษาระดับแรงดัน  สังขยา  ทรัพย์สิน  คำสั่ง Linux  Office Equipment  โปรแกรมนำเสนอ  อาหาร  แยมโรล  ฉาบ  Hand Tools  วงจรอนุกรม  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  กระเป๋า  FET  สัมพันธภาพ  โวลท์มิเตอร์  พุทธธรรม  คาวบอย  โปรแกรม PCL  เส้นใหญ่  ขนมคุกกี้  หมั่นโถว  safety system  โวลต์มิเตอร์  จิ้นหม่าวู  จับลอนผม  รูปมะเฟือง  Safety Symbols  เงินสดย่อย  คัสตาร์ด  มัลติมิเตอร์  แกงเขียวหวาน  ปกสมุด  งานกระดาษ  สะเต๊ะ  Normalization  ชิพ  มัน  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ของว่าง  อุบัติเหตุจากการทำงาน   zip  กระเป๋าผ้าฝ้าย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี้ย และชนิดไม่มีดอกเบี้ย

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การกู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดมีดอกเบี้ย และชนิดไม่มีดอกเบี้ย
 
 
การริบหุ้นวิธีที่ 2 : 44.21 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : บัญชีบริษัท,ริบหุ้น
 
thank