Tags
เครื่องกำเนิดความถี่   สลัด  ปากหม้อ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ภาพปักปะ   ประวัติการทำงาน  ป้ายอวยพร  คะน้า  HTML TAG  ชิพ  safety equipment  ไข่  วิถึไทยพอเพียง  ค่าเงิน  feel  หมวก  หุ้นส่วน  มันเทศ  ปักปะ  แบบเสื้อ  การไหล  เครื่องมือและอุปกรณ์  โรคเอดส์  โกโก้  กุ้งย่าง  traffic  กาแฟ  การจัดการ  ไดโอด  วงจรทวีแรงดัน  กฎการนับ  สารชีวภาพ  เขียนโปรแกรม  ไดร์ผม  กล้วยหอม  พัฟท์  พลังงานในการไหล  แบบปกเสื้อ  กระต่าย  กฎความปลอดภัย  protection  รังนก  โปรแกรมคำนวน  วางแผนทางการเงิน  ผ้าคลุม  หมูสับ  ทำลอนผม  ประกอบธุรกิจ  ตัดเสื้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 4 หลักการจัดการ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 4 หลักการจัดการ
 
 
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
 
thank