Tags
ทำสีผม  Road Signs  มอเตอร์ 3 เฟส  พัฟ  ตั๋วแลกเงิน  ตัดเย็บเสื้อผ้า  เล็บมือนาง  วงจรตัดลูกคลื่น  ฟังก์ชั่น  วางแผนรายจ่าย  player  นโยบายพลังงาน  หุ้นทุนบริษัท  กล้วย  การออม  ดีท๊อกซ์ผม  อาชีพ  แอปเปิ้ล  ข้าวผัด  ฟิวส์  บ๊ะจ่าง  เชอรี่  วงจรขยาย  ป้ายอวยพร  ถั่วใบเตย  มะนาว  Package  Proxy  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  แบบแขนเสื้อ  forms  smart art  เงินปันผล  มอเตอร์ไฟฟ้า  คุณภาพลมอัด  ของที่ระลึก  ครองแครง  โอ๊ต  แฟคทอเรียล  พาน  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  เครื่องมือและอุปกรณ์  ที่รองจาน  ความดันในของไหล  ภาชนะดินเผา  วงจรรักษาระดับแรงดัน  วงจรลอจิก  ตัดผมชาย  แรงดันไฟฟ้า  เพ้นท์ผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 3 สหกรณ์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 3 สหกรณ์
 
 
บทที่ 4 หลักการจัดการ : 47.13 นาที
ครูชนิตา หงษ์ทอง
Tags : การจัดการ,ธุรกิจ
 
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ : 44.22 นาที
ครูดวงฤดี สังข์ทอง
Tags : ธุรกิจ,องค์กรธุรกิจ
 
thank