Tags
แสง  การจัดหมู่  ภาพดอกไม้  table  วานิลา  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  แรงดันแม่เหล็ก  โปรแกรมนำเสนอ  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  เปี๊ยะ  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  แซนวิช  chart  ข้าว  Style Sheet  ลายสับปะรด  ขนมเหนียว  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  เวลา  Open Source  หมั่นโถว  ดีท๊อกซ์ผม  ร้อยมาลัย  สะเต๊ะ  จัดดอกไม้  บราวนี่  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ข้าวเหนียว  สตางค์  นึ่ง  โปรแกรมคำนวน  Master page  เศรษฐกิจพอเพียง  การลงทุน  ภาษี  โมบาย  Rules and Precaution sign  ปักแต่ง  ฮ่องกง  Season  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  เครื่องมือกล  ปกเสื้อ  คอมมิวเตชั่น  ที่ห้อยโทรศัพท์  ขนมปังปลา  มันเทศ  การเลือกผ้า  ปิ้ง  ลำใย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 42 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
thank