Tags
ข้าวเกรียบ  ลูกชุบ  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า  รอตตี้บอย  เอสซีเอส  เขียนแบบโครงสร้าง  แรงดันแม่เหล็ก  function  ตัดผม  กระแสไฟฟ้า  รังดุม  เสาวรส  พายไข่  โอห์มมิเตอร์  ราดหน้า  PHP  สมบัติของสาร  สหกรณ์  โปรแกรมคำนวน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  Bakery  protect  มูส  หมูแดง  แบบแขนเสื้อ  งานเพ้นท์  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ทิชชู  ผ้าเช็ดมือ  รีเลย์  ต้นทุน  ไส้โหงวยิ้ง  พิซซ่า  Ability  ซอยเซ็ทผม  การใช้ยา  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  เครื่องอัดลม  นิพจน์  ปั้นกระดาษ  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  มะพร้าวเผา  Signal Generator  เข็มมือ  Form  ข้อมูล  ของที่ระลึก  มาลัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 104 Records
กระเป๋าเครื่องสำอางค์ : 37.45 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
เครื่องประดับจากขวด : 43.12 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : เครื่องประดับ,งานศิลป์
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
การผลิตลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : เครื่องอัดลม,นิวเมติกส์
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
thank