Tags
ตกแต่งจาน  จิ้นหม่าวู  ข้าวผัด  ม้วนผม  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ฐานข้อมูล  พิซซ่า  ช่อบูเก้  ที่ติดตู้เย็น  นโยบายพลังงาน  รักษ์น้ำ  น้ำพริก  วิกฤตการณ์พลังงาน  ภาพดอกไม้  แม่เหล็ก  ต้นทุน  อาหารหวาน  feel  ซาลาเปาไส้หวาน  กระเป๋าสตางค์  ขนมคุกกี้  ประวัติการทำงาน  พระสงฆ์  มินต์  พายคัสตาร์ด  Graphic  AppServ  HTML  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  พียูที  โอกาสทางธุรกิจ  มันเทศ  ยำ  วงจรเกท  มอเตอร์ไฟฟ้า  event  สินเชื่อ  ความสามารถ  ที่รองจาน  รองเท้า  วงจรวีตสโตนบริดจ์  ปักลูกโซ่  ที่จับตู้เย็น  สารกึ่งตัวนำ  คัพเค้ก  array  กำลังงานในการไหล  แขนเสื้อ  โปรแกรมสำนักงาน  แต่งหน้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank