Tags
ตรรกศาสตร์  ซอสพริก  ข้าวต้มเบญจรงค์  กฎของโอห์ม   การหมุนมอเตอร์  ครีม  บันทึกบัญชี  ผัดขี้เมา  แนะนำตัวเอง  เซต  ลายปัก  พฤติกรรมทางเพศ  ธนบัตร  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  หุ้นกู้  อนุรักษ์พลังงาน  caution  ไวท์มอลล์  safety rules  ม้วนผม  ปักก้างปลา  การติดผ้า  วงจรควบคุม  มอลเบอรี่  ข้าวเหนียว  ชอคชิพ  วงจรขยาย  กล่องบรรจุภัณฑ์  คุกกี้นิ่ม  ภาพจิ๊กซอ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  ฉาบ  ควบคุมต้นทุน  อุบัติเหตุจากการทำงาน   เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  แรงกระทำ  แป้งจี่เผือก  นวดแผนไทย  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  วงจรทวีแรงดัน  Count  งาดำ  ขอบคุณ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  รักษ์น้ำ  ทอดมัน  สะเต๊ะ  ท๊อฟฟี่เค้ก   Topology  สุขภาพ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 13 Records
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 48.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 45.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 48.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 44.24 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 2 : 47.49 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 3 : 50.22 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพทิวทัศน์ 1 : 50.34 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพทิวทัศน์,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
thank