Tags
วงจรตัดลูกคลื่น  ขนมปังปลา  พายไข่  การนับ  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  สปัน  วงจรขยาย  เกลียว  Permission  บ๊ะจ่าง  อาหาร  คุกกี้ฟักทอง  ตัดผมชาย  อาหารจีน  กระเป๋าหิ้ว  ยูเจที  รูปแบบพลังงาน  กระเป๋าเสื้อ  ภาพทิวทัศน์  อาหารเพื่อสุขภาพ  ครีม  หมั่นโถว  พะแนง  สุขภาพ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  งานปัก  แผนธุรกิจ  ปักก้างปลา  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ขิง  ปีฉลู  ของที่ระลึก  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  ถักเปีย  ครองแครง  Safety Colours  ทองจีบ  หลอดคายประจุ  smart art  ระบบปฏิบัติการ  พระสงฆ์  เขียนแบบ  ตกแต่งโต๊ะ  ขนมปัง  webmail  แรงกระทำ  การออม  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  สตางค์  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 16 Records
ระบบโครงสร้าง : 43.27 นาที
ครูณัฏฐ์ทิพา อนันตสุข
Tags : นวดแผนไทย,นวดรักษาโรค
 
ระบบสมอง : 33.12 นาที
ครูณัฏฐ์ทิพา อนันตสุข
Tags : นวดแผนไทย,นวดรักษาโรค
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
thank