Tags
หุ้นส่วน  SiteMap  ปักผ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  File Server  พริกขิง  occupational accidents  ตัวเชื่อมประพจน์   สับปะรด  โมเสก  เขียนแบบแผ่นคลี่  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ข้าวโพด  เค้ก  คุกกี้ฟักทอง  คัสตาร์ด  สัมภาษณ์  ร้อยมาลัย  prohibition  การใช้พลังงาน  ราสเบอร์รี่  ประพจน์  หมู  ไข่เยี่ยวม้า  Book  มะนาว  ลายพัด  นิพจน์  ไข่เต่า  ตุ๊กตาหมู  วงจรทวีแรงดัน  ข้าวเหนียว  ชิฟฟอน  งานฝีมือ  อักษรจีน  ถาด  มินท์  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  รายได้  กำเนิดศาสนา  บ๊ะจ่าง  ไวท์มอลล์  Swish  ขิง  ตกแต่งโต๊ะ  หน่วยผลิตสูญหาย  โอห์ม  ขนมเหนียว  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 4 Records
กระเป๋าย่าม : 42.0 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
ย่ามใบเล็ก : 46.58 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : งานผ้า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
กระเป๋าย่ามใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank