Tags
เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  การสะท้อนแสง  พวงกุญแจ  ความสามารถ  สายดิน  หมี  Pulse Generator  การเย็บผ้า  สมบัติของสาร  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ปักแต่งภาพ  กระดาษสา  นวดหน้า  รักษ์น้ำ  ฉาบ  demange  เพ้นท์แก้ว  ครองแครง  ปอเปี๊ยะสด  วัตต์มิเตอร์  ตุ๊กตาผ้า  กรอบรูป  brownie  อนุรักษ์พลังงาน  Book  การตัดเสื้อ  ทฤษฎีการวางซ้อน  เบเกอรี่  งานฝีมือ  ปีเถาะ  ตารางธาตุ  วาล์วควบคุมทิศทาง  เขียนแบบ  ความรู้สึก  carelessness  LAN  บริหารความเสี่ยง  เชอรี่  คัสตาร์ด  มาลัย  งบประมาณ  ตัวเหนี่ยวนำ  พุทธธรรม  แต่งหน้า  แป้งทอด  แยม  อาหารไทย  SKYPE  ปลาจาระเม็ด  แขนเสื้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank