Tags
พัฟท์  วงจรรักษาระดับแรงดัน  การเย็บผ้า  Firewall  ดอกไม้  ขาไก่  โปรแกรมคำนวน  กระดาษล้มลุก  เส้นใหญ่  แรงดันแม่เหล็ก  เนยถั่ว  จริยธรรมทางธุรกิจ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  วงจรวีตสโตนบริดจ์  ปักแต่งยีน  ลายข้าวหลามตัด  การสุ่มตัวอย่าง  กล้วยหอม  จับลอนผม  ชิฟฟ่อน  กระเป๋าจักสาน  เงินสดย่อย  โจ๊กงาดำ  บริโอช  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ผ้าปูโต๊ะ  ศาสนาพุทธ  เต้าหู้ยี้  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ปากหม้อ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  แบบตัดเสื้อ  ประดิษฐ์  ต้นไม้  เพิ่มทุนลดทุน  มันเทศ  บายศรี  กล่อง  ฝากระปุกแก้ว  เอกสารธุรกิจ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  Database  จีทีโอ  ตารางค่าความจริง  คุกกี้สมุนไพร  สิ่งเสพติด  Introduce  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  แกงเขียวหวาน  สมบัติของธาตุ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 54 Records
ดอกไม้แฟนซี : 42.32 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
กุหลาบแสนสวยจากผ้าไหม : 45.44 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
ดอกดาหลาผ้าไหม : 47.38 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ดอกไม้,ประดิษฐ์
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 1 : 50.41 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
การวาดภาพสีน้ำมันดอกไม้ 2 : 47.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : ภาพดอกไม้,วาดภาพ,สีน้ำมัน
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 1 : 44.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 2 : 48.33 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 3 : 47.23 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
ภาพจิ๊กซอดอกลีราวดี 4 : 44.27 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ภาพจิ๊กซอ,ภาพดอกไม้
 
thank