Tags
ตัวเหนี่ยวนำ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   น้ำผึ้ง  ปากหม้อ  ปักผ้า  danger  flow chart  ชิฟฟอน  ทฤษฎีการวางซ้อน  วงจรขนาน  safety condition  เจริญปัญญา  Tools and Equipment  เขียนโปรแกรม  พุทธสาวก  Dreamwaver   งานกระดาษ  การลงทุน  กาแฟ  แบบตัดเสื้อ  ของที่ระลึก  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  เพ้นท์ผ้า  งานศิลป์  รูปแบบพลังงาน  กระเป๋าจ่ายตลาด   carelessness  หมู  บัญชีต้นทุน  ค่าความต้านทานรวม   วงจรสตาร์  กล่อง  C  email  อักษรจีน  เชอรี่  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  ความดันในของไหล  เครื่องดับเพลิง  ผัดกระเพรา  แม่เหล็กไฟฟ้า   Season  smart art  มู่ลี่  โจ๊ก  บายศรี  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  งานพับ  การพับผ้า  การใช้พลังงาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 79 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
thank