Tags
กระเป๋าออกงาน  ไหว้พระจันทร์  เกล้าผม  อุปกรณ์ควบคุม  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ต่อเล็บ  การตลาด  ทองพับ  ประวัติการทำงาน  เกลียว  หมี  อัลมอนด์  การเย็บแขนเสื้อ  โอรีโอ้  สัปปะรดกวน  แฟคทอเรียล  แบบกางเกง  warning  โปรแกรม PCL  กับข้าว  กระเป๋าจ่ายตลาด   ถ้วยฟู  ร้อยมาลัย  แยม  วงจรเกท  ตั๋วเงิน  ทฤษฎีการวางซ้อน  ปลา  ระบบการให้แสง  กระดาษล้มลุก  แรงดันแม่เหล็ก  compress  การสุ่มตัวอย่าง  กระเป๋าผ้า  จากลา  safety condition  นิติกรรรม  วงจรพิมพ์  ไบแอสทรานซิสเตอร์  Web Server  โรล  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ตะเข็บวงล้อ  พีนัทบัตเตอร์  วงจรแม่เหล็ก  SSH  เครื่องกำเนิดความถี่   การอ้างเหตุผล  ทอดมัน  พิซซ่ากระเป๋า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 79 Records
Can you help me, please? : 46.58 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ask,Help,Offer,ความช่วยเหลือ
 
can you speak English? : 53.29 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Ability,Permission,การอนุญาต,ความสามารถ
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
thank