Tags
ปลา  เต้าหู้  แอมมิเตอร์  ไส้โหงวยิ้ง  เครื่องกลไฟฟ้า  ที่จับตู้เย็น  พายคาว  ขนมปังไส้วีทเจิม  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  เค้กส้ม  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ดับเพลิง  สนามแม่เหล็ก  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  FET  กล้วยหอม  สีน้ำมัน  หน่วยผลิตสูญหาย  สมบัติของแสง  แฟคทอเรียล  แกงจืด  #REF!  Photoshop  ทฤษฎีการวางซ้อน  Signal Generator  ใบเตย  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ขนมปังกรอบ  safety condition  อัญชัน  Swish  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ผงกะหรี่  ทอด  ระบบการให้แสง  ขนมปังปลา  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ฝากระปุกแก้ว  ความรู้สึก  กล่องทิชชู  safty  ไข่เยี่ยวม้า  งานศิลป์  อาหารหวาน  แห้ว  Place  การนับ  windows  flow chart  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตากับการมองเห็น

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ตากับการมองเห็น
 
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
thank