Tags
ทาร์ต  plural  คุกกี้สมุนไพร  Interview  ของว่าง  เขียนแบบโครงหลังคา  smart art  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  จากลา  ตรรกศาสตร์  traffic  แบบเสื้อ  แฟกทอเรียล  ขั้วแม่เหล็ก  ขัดหน้า  การใช้ยา  Leave  แมวน้ำ  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  กระต่าย  ดีเทอร์มิแนนท์  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  ไข่  หุ้นกู้  กระเป๋าสตางค์  งานกระดาษ  ออสซิลโลสโคป  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  บันทึกบัญชี  หมูทอด  ทฤษฎีการวางซ้อน  ผักโขม  ความช่วยเหลือ  สาบเสื้อ  ยูเจที  machine tools  คุกกี้ฟักทอง  OSI model  กฎของโอห์ม   เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ภาษาบาลี  webmail  ผู้ถือหุ้น  เครื่องดับเพลิง  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ซองโทรศัพท์  C  ตารางค่าความจริง  โวลท์มิเตอร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมมอเตอร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมมอเตอร์
 
 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : Diode,ไดโอด,สารกึ่งตัวนำ
 
หน่วยค่าความต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ความต้านทาน,โอห์ม
 
 
 
 
thank