Tags
ร้อยมาลัย  ภาษาบาลี  Topology  ข้าว  ข้าวเม่า  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  การอนุญาต  เคลือบเรซิ่น  อาหารเพื่อสุขภาพ  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  ขนมเหนียว  รับปริญญา  กระเป๋าหิ้ว  บัญชีบริษัท  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  AppServ  กระเป๋าผ้าฝ้าย  เสื้อผู้ชาย  บายศรี  สุขภาพ  แนะนำตัวเอง  เช็ค  เครื่องอัดลม  สัญลักษณ์งานท่อ  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  บลูเบอร์รี่  array  พุทธธรรม  การวางตัว  พื้นที่ใต้โค้ง  ชุดบริการลมอัด  งานผ้า  Package  บราวนี่  เลิกกิจการ  งบ  แฟกทอเรียล  ไส้ผัก  Database  หัวไชเท้า  โฮลวีท  คำนวณเลขฐาน  ช่อบูเก้  ทักทาย  ผัดกระเพรา  แสงภายในอาคาร  งาดำ  สนามแม่เหล็ก  หมวก  การเย็บผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
ตากับการมองเห็น : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การมองเห็น,แหล่งกำเนิดแสง
 
thank