Tags
ที่ติดตู้เย็น  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  OSI model  plural  อุปกรณ์ควบคุม  มะพร้าว  ความช่วยเหลือ  การเรียงสับเปลี่ยน  fire  การจัดการ  VOIP  ไดร์ผม  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  Number  เคลือบรูป  HTML TAG  เมตริกซ์เอกลักษณ์  อาหารว่าง  อันตรายจากไฟฟ้า  safety  วิถึไทยพอเพียง  แอปเปิ้ล  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  ม่าฮ้อ  ผัดขี้เมา  cake  บริษัท  ผลิตผลร่วม  กฎความปลอดภัย  Diode  สโคน  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ค่าความต้านทานรวม   นวดหน้า  ดอกไม้  คอมพิวเตอร์กราฟิก  กำลังงานในการไหล  ประพจน์  ควบคุมต้นทุน  mail client  windows  คอมมิวเตชั่น  พุทธสาวก  ครองแครง  Normalization  ตกแต่งจาน  สัมพันธภาพ  พระไตรปิฎก  การบัดกรี  ปลาทูน่า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
 
โอห์มมิเตอร์ : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : โอห์มมิเตอร์
 
มัลติมิเตอร์ 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank