Tags
กระต่าย  Open Office  แหล่งพลังงาน  กฏความปลอดภัย  งานฝีมือ  พายคัสตาร์ด  ร้อยมาลัย  ความช่วยเหลือ  สะเต๊ะ  บัวหิมะ  การหักเหแสง  C  ลายสับปะรด  บันทึกบัญชี  วัตต์มิเตอร์  ข้าวเกรียบ  เสื้อผู้หญิง  ประเภทของการไหล  Interview  แฟกทอเรียล  กระแสไฟฟ้า  ผ้า  ปลาหมึก  งบกำไรขาดทุน  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระเป๋า  บัวลอย  ไส้ครีม  มู่ลี่  มะนาว  มันเทศ  Direction  การแปลงเลขฐาน  สารชีวภาพ  ทอด  Time  หมูสับ  ซาลาเปาไส้หวาน  แครอท  คุกกี้ฟักทอง  การเงิน  นโยบายพลังงาน  Action  ทำลอนผม  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  กระเป๋าเก่า  ไฟ  Resume  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  จริยธรรมทางธุรกิจ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดฟลูออเสเซนต์
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
thank