Tags
เส้นหมี่  รูปมะเฟือง  เพ้นท์แก้ว  security  การมองเห็น  พิซซ่ากระเป๋า  ความช่วยเหลือ  ช้าง  เอกลักษณ์ไทย  นโยบายพลังงาน  กัดกระจก  โวลต์มิเตอร์  ทรงตรง  Signal Generator  อาหารว่าง  ก๋วยเตี๋ยว  ระบบนิเวศ  ประเมินผลธุรกิจ  ตกแต่งโต๊ะ  Database  CASE Studio  Pharmacy  ดอกไม้  ประเภทของการไหล  โรคเอดส์  ขดลวดอาร์เมเจอร์  PLC  สัญลักษณ์งานเชื่อม  OSI model  แต่งเล็บ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  อุณหภูมิสี  การหักเหแสง  โวลท์มิเตอร์  วิกฤตการณ์พลังงาน  วุ้น  Open Office  เข็มมือ  ภาวะโลกร้อน  Ask  ที่ใส่ทิชชู  คุกกี้ใหญ่  มอเตอร์ 3 เฟส  ต้นไม้  ผู้บริโภค  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  สัจนิรันดร์  ข้าว  เครื่อกลไฟฟ้า  โจ๊กงาดำ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หน่วยผลิตสูญหาย พบเมื่อเริ่มหรือระหว่างการผลิต 1
 
 
 
ผลิตผลพลอยได้ 2 : 47.53 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลพลอยได้
 
thank