Tags
แจกัน  function  ข้าวต้ม  น้ำพริกเผา  แกงเขียวหวาน  ประชากร  ม่าฮ้อ  Place  ยำ  วิถึไทยพอเพียง  ทำสีผม  ลูกหม่อน  แมวน้ำ  ทรายอัด  การใช้พลังงาน  ขนมเหนียว  เศรษฐกิจพอเพียง  ปั้นตุ๊กตา  บลูเบอรี่  ลายสับปะรด  วงจรเกท  งบกำไรขาดทุน  ตุ๊กตาผ้า  สินเชื่อ  ตัวเชื่อมประพจน์   บัญชีบริษัท  ผ้า  ม้วนผม  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  Image Ready  นิติกรรรม  แรงกระทำของของไหล  ตัวบ่งปริมาณ  เป็ดย่าง  วงจรอนุกรม  ผ้าปูโต๊ะ  อันตรายจากไฟฟ้า  ปักปะ  ลายปักไหมปัก  ทรานซิสเตอร์  วาดภาพ  กระเป๋าจักสาน  Apache  ภาษาคอมพิวเตอร์  แกง  สโคน  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  Service Station  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ขนมปังเบียร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  รายงานต้นทุนการผลิต กรณีมีงานระหว่างทำต้นงวด 1
 
 
ผลิตผลร่วม 1 : 48.57 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,ผลิตผลร่วม
 
หน่วยผลิตเพิ่ม 2 : 44.15 นาที
ครูสุภาพ เถื่อนเมือง
Tags : การบัญชี,หน่วยผลิตเพิ่ม
 
thank