Tags
เหรียญกษาปณ์  มัฟฟิน  เอสซีอาร์  Number  คำนวณเลขฐาน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  กล่องบรรจุภัณฑ์  สลัด  เคลือบเรซิ่น  ตัวต้านทาน  event  เครื่องมือ  ไข่เยี่ยวม้า  ภาพจิ๊กซอ  ตุ๊กตาแมวน้ำ  ปีเถาะ  ถั่วแดง  FET  การวางตัว  ทฤษฎีแสง  วงจรขนาน  แม่เหล็กไฟฟ้า   ขนมปังกระทง  สมการเชิงเส้น  แยมโรล  ข้าวเหนียว  pdf  กฎความปลอดภัย  เครื่องมือและอุปกรณ์  สับปะรด  รังนก  ชิฟฟ่อน  วงจรไฟฟ้า  ตุ๊กตาหมี  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  OSI model  ขนมเหนียว  งานฝีมือ  นวดรักษาโรค  ตั๋วแลกเงิน  carelessness  ระบบนิเวศ  มอเตอร์ไฟฟ้า  ลูกชุบ  ทูน่า  ปอเปี๊ยะสด  ผลตอบแทน  การสะท้อนแสง  วงจรสตาร์  ผลิตผลร่วม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
องค์ประกอบของธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  องค์ประกอบของธุรกิจ
 
 
 
การออมเงิน : 44.49 นาที
ครูวรลักษณ์ สร้อยเขียว
Tags : การเงิน,การออมเงิน
 
ภาษีอาการและค่าจ้างแรงงาน : 47.35 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ค่าจ้าง,ธุรกิจ,ภาษีอากร
 
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ : 44.4 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : ธุรกิจ,ผู้ประกอบการ
 
เมื่อไรควรโกอินเตอร์ : 47.42 นาที
ครูวิชัยชาญ สรรพโรจนพัฒนา
Tags : โกอินเตอร์,ธุรกิจ,แผนธุรกิจ
 
thank