Tags
พายคาว  ความต้านทาน  feel  Key  วงจรทวีแรงดัน  Script  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  หัวต่อพีเอ็น  ถังเก็บลมอัด  เครื่องมือ  ทอดมัน  event  ทิศทาง  ฟิวส์  TEST Main  ผัดขี้เมา  กฎของโอห์ม   ลูกชิ้น  กลศาสตร์ของไหล  พุทธประวัติ  ผ้า  วงจรฟิลเตอร์  แหล่งพลังงาน  ภาพทิวทัศน์  แรงกระทำ  ต้นทุน  อันตรายจากไฟฟ้า  ผักโขม  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  สถิติ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  ยำ  มูส  พลังงาน  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  Image Ready  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  E-R Model  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  แยม  Time  วงจรนิวเมติกส์  ธัญพืช  ไส้ครีม  ปกเสื้อ  SMEs  พาน  แบบทดสอบ  เฟรนว์โทส  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการจัดการ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 4 ความหมายและความสำคัญของการจัดการ
 
 
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ : 42.8 นาที
ครูกรกฏ ไพรฑูรย์รังสฤษดิ์
Tags : ธุรกิจ,เศรษฐกิจ
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
 
thank