Tags
ทอดมัน  การสุ่มตัวอย่าง  สารชีวภาพ  การใช้ยา  ฐานข้อมูล  เขียนแบบโครงหลังคา  สมการเชิงเส้น  โมจิ  matter  ซาลาเปาไส้หวาน  Photoshop  เสื้อคอกลม  กำลังไฟฟ้า   ค่าความต้านทานรวม   เพ้นท์ผ้า  ผ้ารองจาน  ทฤษฎีการวางซ้อน  แอบเปิ้ล  ที่ห้อยโทรศัพท์  กล้วยหอม  งบกำไรขาดทุน  ต้นทุนการผลิต  Image Ready  ผลิตผลร่วม  ทอด  ขิง  Graphic  ต้มยำ  พลังงานในการไหล  เลขฐาน  ปกเสื้อ  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  Office Equipment  สุขภาพ  ปลา  ตรรกศาสตร์  สลัด  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  เซลล์ไฟฟ้า  ฟิวส์  นิพจน์  ข้าวโพด  การเย็บผ้า  Button  เฟรนว์โทส  พับริบบิ้น  อัลมอลด์  ประวัติการทำงาน  การนับ  ลายข้าวหลามตัด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  บทที่ 3 องค์กรธุรกิจ
 
 
 
บทที่ 6 เอกสารการธนาคาร : 42.54 นาที
ครูสารภี กายโรจน์
Tags : ธุรกิจ,เอกสารธุรกิจ
 
บทที่ 9 ความหมายของเศรษฐกิจ : 42.8 นาที
ครูกรกฏ ไพรฑูรย์รังสฤษดิ์
Tags : ธุรกิจ,เศรษฐกิจ
 
thank