Tags
ที่รองแก้ว  มอเตอร์ 1 เฟส  การตลาด  ปลากริม  เค้กส้ม  จิ้นหม่าวู  C  โจ๊กงาดำ  ขนมปังม้วน  สิ่งเสพติด  Weather  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ผูกผ้าแบบระย้า  Key  ขนมปังปลา  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ข้าวต้มมัด  Hello  กระเป๋าถือ  จุดคุ้มทุน  แบบเสื้อ  ดับเพลิง  ปั้นกระดาษ  Bakery  TCP/IP  วาล์วควบคุมทิศทาง  ท๊อฟฟี่เค้ก   SSH  มัลติมิเตอร์  Signal Generator  อุบัติเหตุจากการทำงาน   Samba  กระเป๋าเอนกประสงค์  นิพจน์  การมองเห็น  Count  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  รูปแบบพลังงาน  ศาสนาพุทธ  จากลา  Offer  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  พล่า  ฉาบ  ข้าวมัน  แป้งจี่เผือก  ปักตรึงผ้า  วงจรเกท  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  แต่งผม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
 
 
การใช้ยา : 35.2 นาที
ครูเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง
Tags : การใช้ยา,ยาสมุนไพร
 
หลักธรรมในแผ่นดิน : 46.41 นาที
ครูสิริมา เจริญศรี
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
พระพุทธประวัติ : 53.25 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พุทธประวัติ,ศาสนาพุทธ
 
Where's the bank, please? : 42.24 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Direction,ทิศทาง
 
Where are you (from)? : 42.42 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Place,Where,ที่ไหน,สถานที่
 
สิ่งเสพติด : 44.32 นาที
ครูพงศ์เดช ยอดพยุง
Tags : สิ่งเสพติด
 
thank