Tags
ทฤษฎีการวางซ้อน  ปลากริม  การจัดหมู่  ขิง  สัญลักษณ์งานท่อ  พุทธประวัติ  อักษรจีน  ถั่ว  ข้าวต้มเบญจรงค์  Toolbook  ภาชนะดินเผา  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  แอบเปิ้ล  แกงเขียวหวาน  เมล็ดทานตะวัน  แบบทดสอบ  มะพร้าว  safe  SiteMap  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  การแสดงความเป็นเจ้าของ  งานประดิษฐ์  อุปกรณ์ควบคุม  กำลังงานในการไหล  safty  แป้งจี่เผือก  event  งบ  Java Script  งานปั้น  workplace  มอเตอร์ 1 เฟส  สมการเชิงเส้น  ลอดช่อง  คุกกี้ใหญ่  วาล์วควบคุมทิศทาง  หน่วยผลิตสูญหาย  ปักแต่งภาพ  โมเมนตัมในของไหล  HTML  zip  บริดจ์ไฟฟ้า  วงจรอนุกรม  เสื้อผู้ชาย  สาลี่  CASE Studio  คอมมิวเตชั่น  งบกำไรขาดทุน  อิ่วก้วย  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ภูมิคุ้มกันชีวิต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ภูมิคุ้มกันชีวิต
 
 
Language Focus : 36.54 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : dangerous,occupational,safe
 
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน : 41.5 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Office Equipment,อุปกรณ์สำนักงาน
 
Where are you (from)? : 42.42 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Place,Where,ที่ไหน,สถานที่
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
Where's the bank, please? : 42.24 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Direction,ทิศทาง
 
พระพุทธประวัติ : 53.25 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พุทธประวัติ,ศาสนาพุทธ
 
thank