Tags
พายคาว  ไหมปัก  เสื้อผ้า  แบบปกเสื้อ  แบล็คฟลอเรสต์  Signal Generator  ของที่ระลึก  อาหารว่าง  กุ้งย่าง  ปู  โปรแกรมสำนักงาน  ผ้าคลุม  งานประดิษฐ์  สมบัติของสาร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลศาสตร์ของไหล  เงินฝาก  กระเป๋าเอนกประสงค์  Master page  ตัวเลข  อิ่วก้วย  การนับ  ปลาดุกย่าง  มินท์  Help  จัดดอกไม้  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  แกง  แครอท  Time  กระแสไฟฟ้า  Number  Road Signs  ขนมปัง  ผ้าฝ้าย  ผ้ากันเปื้อน  warning  รังดุม  กระเป๋าผ้า  ตกแต่งเสื้อ  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  Count  เศรษฐกิจพอเพียง  ความน่าจะเป็น  ขนมถ้วย  พระไตรปิฎก  หุ้นทุนบริษัท  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ขมปังพิต้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 6 Records
Safety Equipment อุปกรณ์นิรภัย : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protect,safety equipment,warning
 
Warning การเตือน : 38.36 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : danger,protection,safety equipment,warning
 
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย : 40.33 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : caution,prohibition,safety,warning
 
Working environment สิ่งแวดล้อมในการทำงาน : 39.28 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : safety rules,safety system,working environment
 
Safety rules and precaution signs : 43.38 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : fire,Rules and Precaution sign,safty,กฎความปลอดภัย,ดับเพลิง,ไฟ
 
thank