Tags
วงจรขนาน  การแลกเปลี่ยน  เป็ดย่าง  Normalization  แอมมิเตอร์  ที่รองแก้ว  โปรแกรมนำเสนอ  เสื้อฮาวาย  มูลี่  สารกึ่งตัวนำ  ลายพัด  ไบแอสทรานซิสเตอร์  Swish  safe  ข้าว  ปักปะ  รอตตี้บอย  ปกเสื้อ  อัลมอลด์  ข้าวโอ๊ต  สมุนไพร  งานผ้า  รังนก  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  Weather  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  มัลติมีเดีย  สะเต๊ะ  แหล่งพลังงาน  อัตราการไหล  การนับ  ทาร์ต  เป้  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  บ๊ะจ่าง  ที่รองจาน  เงินฝาก  สาร  เอกสารธุรกิจ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  มะนาว  เครื่องดับเพลิง  พายคาว  ขัดหน้า  เขียนแบบท่อ  มาลัย  ข้าวเม่า  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ความต้านทานไฟฟ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 2 Records
โจ๊กฮ่องกง : 39.1 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ข้าว,โจ๊ก,อาหาร,อาหารจีน,ฮ่องกง
 
thank