Tags
แบบเสื้อ  งานปั้น  ทฤษฎีลมอัด  Samba  ลืมกลืน  if-else  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  ร้อยลูกปัด  ช็อคโกแลต  โปรแกรมสำนักงาน  workplace  ฟังก์ชัน  ซาลาเปา  ลายปัก  เพ้นท์แก้ว  Master page  หอยทอด  อิ่วก้วย  สมบัติของสาร  ภาษาบาลี  เจริญปัญญา  มอลเบอรี่  สายดิน  มู่ลี่  carelessness  หม้อแปลงไฟฟ้า  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สินเชื่อ  วิถึไทยพอเพียง  จัดการขยะ  email  ข้าวผัด  ผงกะหรี่  ปักปีกนกไขว้  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  สมบัติของแสง  แรงกระทำ  อบายมุข  แยม  ทฤษฎีการวางซ้อน  นวดหน้า  พียูที  สัญลักษณ์งานเชื่อม  สาลี่  แหล่งกำเนิดแสง  อาหารหวาน  มอเตอร์ 3 เฟส  ไข่หงษ์  วงจรพิมพ์  สิ่งเสพติด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 104 Records
กำเนิดและความสำคัญของศาสนา : 48.1 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : กำเนิดศาสนา
 
แหล่งที่มาของรายได้ : 43.32 นาที
ครูวรลักษณ์ สร้อยเขียว
Tags : การเงิน,รายได้
 
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
thank