Tags
ภาชนะดินเผา  เศรษฐกิจพอเพียง  ต้นทุน  ประกันภัย  ปลาดุกย่าง  ธาตุ  สมบัติของธาตุ  windows  กระเป๋าเสื้อ  กระเป๋าผ้า  กล่องบรรจุภัณฑ์  คุกกี้นิ่ม  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ปักผ้า  ตารางค่าความจริง  LAN  เอกสารธุรกิจ  พลังงาน  เครื่องกลไฟฟ้า  array  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  ปักแต่งยีน  เย็บตะเข็บ  ข้อมูล  วงจรเกท  chart  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  ค่าจ้าง  Resume  ปลาช่อนทอด  โปรแกรมสำนักงาน  นึ่ง  ขนมปัง  plural  สีน้ำมัน  เมล็ดทานตะวัน  เกลียว  ความสามารถ  กระเป๋าออกงาน  การสูญเสียพลังงาน  ขนมถ้วย  ฟิวส์  เนยถั่ว  ฟังก์ชั่น  safety equipment  ไฟ  กระเป๋าสตางค์  การหักเหแสง  การอ้างเหตุผล  flow chart  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 14 Records
เส้นสิบกับการเกิดโรค : 45.55 นาที
ครูณัฏฐ์ทิพา อนันตสุข
Tags : นวดแผนไทย,นวดรักษาโรค
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2 : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
สมการไหลต่อเนื่อง : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,พลังงานในการไหล
 
thank