Tags
ข้าวตู  matter  วงจรเรียงกระแส  การตัดเสื้อ  ต้นทุน  อาหารญี่ปุ่น  แกง  ขัดหน้า  ลอดช่อง  ปักปะ  ซอยผม  safety  อาหารเพื่อสุขภาพ  แอปเปิ้ล  เสื้อผ้า  Package  ถังเก็บลมอัด  ปลาช่อน  โอ๊ต  การแลกเปลี่ยน  สัมพันธภาพ  การเรียงสับเปลี่ยน  ทฤษฎีการวางซ้อน  Apache  ซอยเซ็ทผม  แรงดันไฟฟ้า  สมุนไพร  ผลไม้  Safety Colours  การมองเห็น  แบบกางเกง  ตุ๊กตาหมู  เครื่องอัดลม  แบบทดสอบ  workplace  ประวัติการทำงาน  แขนเสื้อ  กระเป๋าออกงาน  ของเล่น  ประพจน์  เลิกกิจการ  แหล่งพลังงาน  มอเตอร์ 1 เฟส  วางแผนทางการเงิน  คัพเค้ก  ปิ้ง  หุ้นทุน  การกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้า  โรคเอดส์  present  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 108 Records
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
การต่อเซลล์ไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : การต่อเซลล์ไฟฟ้า,เซลล์ไฟฟ้า
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
thank